Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF)

 

Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF), tehlikeli atıkların Bertaraf / Geri Kazanım tesislerine taşınması sırasında kullanımı zorunlu olan bir formdur.

Bu formun bir koçanı 25 adet münferit form içermektedir ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden 50 TL karşılığında alınabilmektedir. Ulusal Atık Taşıma Formu'nu (UATF) alabilmek için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine; yetki dilekçesi (Örnek için Tıklayınız) ve Halk Bankasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabının 203 numaralı gelir koduna 50 TL yatırılmış olduğunu gösteren banka dekontu ile başvurulması gerekmektedir.(Bakanlıkça Yayınlanmış 2013 Yılı Birim Fiyat Listesini incelemek için tıklayınız)

 

Ulusal Atık Taşıma Formu'nun Doldurulması

Ulusal Atık Taşıma Formu 3 bölümden oluşmaktadır.

İlk bölüm "Üretici"'nin dolduracağı bölüm olup üretici bilgilerini ve atığın özelliklerini belirtir.

11 numaralı "H Numarası" hanesi tehlikeli atığın özelliğine göre seçilir. (Bu özellikler hakkında bilgi için tıklayınız...)

12 ve 13 numaralı "Atık Kodu" ve "Atık Adı" hanesi Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği'ndeki atık kodlarında belirtilen atık kodlarından seçilerek yazılır. (Atık kodunuzun uzmanlarımızca belirlenmesini istiyorsanız tıklayınız.)

14 (Fiziksel Durum), 15 (Renk), 17 (Ambalaj Türü) numaralı haneler ise UATF koçanında bulunan açıklamalar sayfasındaki bilgilere göre doldurulur.

 

İkinci Bölüm "Taşıyıcı" bilgilerini içeren bölüm olup Taşıyıcı tarafından doldurulur.

Üçüncü Bölüm ise Alıcı bölümüdür. Bu bölüm Geri Kazanım / Bertaraf firması tarafından doldurulur.

 

Ulusal Atık Taşıma Formu Döngüsü

 

Ulusal Atık Taşıma Formu 6 nüshadan oluşmaktadır. Atık Taşınma işlemi sırasında UATF'nin üretici ve taşıyıcı kısımları doldurulur ve yeşil nüsha (D) haricindeki tüm nüshalar Taşıyıcı'ya verilir.

 

Yeşil nüsha, doldurulduktan sonra Atık Üreticisi tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilir, diğer nüshalar ise taşıyıcı tarafından atık ile birlikte bertarafçıya verilir. Bertarafçı UATF'nin kendine ait kısmını doldurarak, her iki beyaz nüshayı (C1, C2) Taşımacıya, Pembe (B) nüshayı ise Atık Üreticisine gönderir. Mavi Nüshalardan birini (A1) saklar ve diğerini (A2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir. Taşımacı Beyaz nüshalardan birini (C1) saklar diğerini (C2) de Atık Üreticisine yollar.

 

 

 

Atık Taşıma Genelgesine buradan ulaşabilirsiniz…

 

 

 

 

Tehlikeli Atık Nedir ?

Tehlikeli Atiklarin Sınıflandırılması

Tehlikeli Atık Kodunun Belirlenmesi

Tehlikeli Atık Türleri

Tehlikeli Atıklarin Yönetimi

Tehlikeli Atık Yönetim Planı

Atık Yağlar

Çeşitli Sektörel Atıklar

Tıbbi Atıklar

Radyoaktif Atıklar

Tehlikeli Atık Üreticisinin Sorumlulukları

Tehlikeli Atıkların Yönetimi

Ulusal Atık Taşıma Formu

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi

Tehlikeli Atık Kodları (EWC)

Tehlikeli Atıkların Tesis İçinde Geçici Depolanması

Lisans İşlemleri

Mevzuat ve Kaynaklar