Tehlikeli Atık Nedir ?

Tehlikeli atıklar; çevre ve insan için tehlike arz eden yanıcı, yakıcı, kanserojen, patlayıcı, tahriş edici ve zehirli atıkların tümüne verilen genel bir isimdir. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine göre, tehlikeli atıklar proseslerine ve kaynaklarına göre çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflar işletmelerden kaynaklanan tüm tehlikeli atıkları kapsamaktadır. Her sınıf, kendine has 6 haneli bir atık koduna sahiptir. Atık Kodunuzun Uzmanlarımızca Belirlenmesini istiyorsanız tıklayınız...Ayrıca konu ile ilgili bilgi almak için tıklayınız..

Tehlikeli atıkların çevre ve insan sağlığına etkisiz hale getirilebilmesi için bir takım özel işlemlere tabii tutulması gerekmektedir. Ülkemizde bu işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış tesislerde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca atıkların bu tesislere taşınması sırasında kullanılan araçlar bir takım özel eklentilerle donatılmış ve TSE ve Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından lisanslandırılmıştır. Lisanslı firmalar dışında tehlikeli atıkların taşınması ve işlenmesi yasaktır.

Endüstri ve Otomotivde sıkça rastalanan bazı tehlikeli atıklar aşağıda listelenmiştir.

 

- Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş absorban ve ambalajlar (Örn. yağlı bez, üstübü, eldiven, boya ve yağ kutuları.)

- Yağlı mekanik parçalar,

- Tank dipi çamurları,

- Kirli solventler,

- Kaplama oluşan durulama suları,

- Redüktör ve hidrolik yağları,

- Atık Aküler

Atık Kodunuzun Uzmanlarımızca Belirlenmesini İstiyorsanız Tıklayınız

 

 

 

Tehlikeli Atık Nedir ?

Tehlikeli Atiklarin Sınıflandırılması

Tehlikeli Atık Kodunun Belirlenmesi

Tehlikeli Atık Türleri

Tehlikeli Atıklarin Yönetimi

Tehlikeli Atık Yönetim Planı

Atık Yağlar

Çeşitli Sektörel Atıklar

Tıbbi Atıklar

Radyoaktif Atıklar

Tehlikeli Atık Üreticisinin Sorumlulukları

Tehlikeli Atıkların Yönetimi

Ulusal Atık Taşıma Formu

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi

Tehlikeli Atık Kodları (EWC)

Tehlikeli Atıkların Tesis İçinde Geçici Depolanması

Lisans İşlemleri

Mevzuat ve Kaynaklar