Vernik-Cila İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

  • Paylaş :

Vernik/cilalama, genelde, sıvı veya toz halde bir tabaka malzemesinin, ince bir şekilde, işlenecek yüzeylerin üstlerine sürülmesinden sonra kimyasal veya fiziksel işlemlerle (örnek olarak çözücülerin buharlaşması veya UV sertleştiriciler ile) homojen sert bir üst yüzey tabakası oluşturulması işlemidir.

Püskürtme ile vernik-/cilalama en yaygın olan yöntemdir. Burada vernik/cila genel olarak basınçlı hava ile (2-6 bar), püskürtme tabancasının ucundan ince bir şekilde püskürtülmektedir. Bu yöntem yüksek bir yüzey kalitesini sağlamakla birlikte, vernik/cila malzemesinin akmasından (Overspray) ötürü, oldukça yüksek oranda malzeme kaybına sebebiyet verdiği için dezavantajlıdır, genel olarak yüksek maliyetlerle temin edilen vernik/cila malzemesinin %30 – 80 bu yöntemde kaybolmaktadır, hatta küçük parçalarda vernik/cila malzeme kaybının %90' lara kadar ulaşması mümkündür.

Bu bilgilere de kaynak olan, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmış rehber dokümanda Vernikleme / Cilalama işlemleri esnasında oluşan tehlikeli atıklar aşağıdaki gibi listelenmiştir.

 

Kaynak 
Atık Kodu 
Atık Tanımı 
 
0801
Boya ve Verniğin İFTK‟ları ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar
Vernik/Cilalama 
080111* 
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler 
Vernik/Cilalama 
80112
08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler 
Vernik/Cilalama 
080113* 
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları 
Vernik/Cilalama 
80114
08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları 
Vernik/Cilalama 
080115* 
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar 
Vernik/Cilalama 
80116
08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar 
Vernik/Cila bertrafı temizlemesi 
080117* 
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar 
Vernik/Cila bertrafı temizlemesi 
80118
08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar 
Vernik/Cila bertrafı temizlemesi 
080119* 
Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar 
Vernik/Cila bertrafı temizlemesi 
80120
08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar 
Vernik/Cila bertrafı temizlemesi 
080121* 
Boya ya da vernik sökücü atıkları 
Diğerleri 
80199
Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 
Ön işlem 
110108* 
Fosfatlama çamurları 
Temizleme 
110113* 
Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları 
Temizleme 
140601-05* 
Organik çözücü atıkları 
Diğerleri 
150202* 
Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler