Tehlikeli Atıkların Yönetimi

  • Paylaş :

Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliğine göre Atık Yönetimi'nin tanımı; "Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemler " olarak belirtilmektedir. Yani atıkların oluşumundan bertarafına ve bertaraf sonrası kontrollerine kadar gerçekleşen tüm işlemler atık yönetiminin kapsamını oluşturmaktadır.

Tehlikeli Atıkların Yönetimi aşağıda belirtilen esaslara dayanır.

1. Çevre Yönetim Sorumlusu Tayin Edilmesi

Çevre ile ilgili tüm konuların tek bir kişi aracılığı ile yapılması doğabilecek karışıklıkları engelleyeceği gibi sorumluluk ve yetki gibi konulara da açıklık getirecektir. Çevre Yönetim Sorumlusu resmi olarak tayin edilerek iletişim bilgileri Atık Yönetim Planına dahil edilmelidir.

2. Tehlike Atıkların Belirlenmesi ve Sınıflandırılması

İşletmeden kaynaklanan tehlikeli atıkların, Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği Ek-4’te listelenmiş atık kodlarına göre sınıflarının belirlenmesi gerekmektedir. (Atık kodlarınızın uzmanlarımızca belirlenmesini istiyorsanız tıklayınız. ) Atık kodlarının belirlenmesi ile atıkların hangi yöntemler ile ortadan kaldırılması gerektiği açıklık kazanmaktadır. Doğru bir sınıflandırma, doğru bir atık yönetiminin başlangıcıdır.

3. Tehlikeli Atık Yönetim Planı Oluşturulması

Tehlikeli atıkların üretilmesinden tamamen bertaraf edilmesine kadar olan sürecin belirlenmesi Tehlikeli Atık Yönetim Planı ile oluşturulur. Bu plan kapsamında tehlikeli atığın hangi firmalara gönderileceği, hangi işlemlerden geçirileceği, geri kazanım yüzdeleri ve tesis bilgileri yer alır. Tehlikeli atık üreten her işletme, 3 yıllık atık yönetim planının düzenleyerek bağlı bulunduğu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne göndermekle yükümlüdür. Tehlikeli Atık Yönetim Planı hakkında detaylı bilgiler için tıklayınız.

4. Tehlikeli Atık Yönetimi Eğitimleri

Tehlikeli atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için tüm çalışanların konudan haberdar olması, tehlikeli atıkların potansiyel zararlarının farkında olmaları ve sürecin yürütülmesi ve geliştirilmesi konusunda aktif rol oynamaları gerekmektedir. Bu nedenle Çevre Yönetimi Sorumlusu / Birimi tarafından planlı eğitimlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Eğitimler işletmede oluşan tehlikeli atıklar hakkında olması gerektiği kadar tehlikeli atık yönetim sistemi hakkında da olmalıdır. Buradan çeşitli eğitimlere ulaşabilirsiniz.

5. Tehlikeli Atıkların Kaynağında Azaltılması

Tehlikeli atıklar, nakliye ve geri kazanım/bertaraf yöntemleri açısından özel güvenlik önlemleri gerektirmektedir. Bu önlemler ise maliyetleri arttırmakta ve atık üreten işletmelerin bu işlemlere daha fazla kaynak ayırmalarına neden olmaktadır. Tehlikeli atıkların kaynağında azaltılması gereksiz maliyetlerin azaltılması ve çevreye verilebilecek potansiyel tehditlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Örnek olarak, kirli makine parçalarının tiner veya benzinle tavalarda temizlenmesi yerine, özel devir-daim sistemi prensibi ile çalışan parça temizleme makineleri ile uçucu olmayan solventler kullanılarak temizlenmesi önemli ölçüde kazanç sağlanmasını sağlamaktadır.

6. Tehlikeli Atıklarında Kaynağında Ayrı Toplanması

Farklı atık koduna sahip tehlikeli atıkların birbirine karıştırılması veya aynı kapta depolanması tehlikeli ve yasaktır. Bu nedenle bir işletmeden açığa çıkan tüm tehlikeli atıklar kodlarına göre ayrı ayrı toplanmalı ve depolanmalıdır.

7. Tehlikeli Atıkların Geçici Depolanması

Bir işletme aylık toplam 1000 kg ‘ı geçmemek üzere 6 ay boyunca tehlikeli atıklarını, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden izin almaksızın uygun koşulları sağlamak kaydıyla depolayabilir. Uygun fiziksel koşullar ve tehlikeli atıkların geçici depolanması ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

8. Tehlikeli Atıkların Taşınması, Geri Kazanım / Bertaraf Ettirilmesi

Tehlikeli Atıkların çevre ve insan sağlığı açısından minumum zararlı etkiye neden olması amacıyla gerçekleştirilen işlemler geri kazanım / bertaraf faaliyetleridir. Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere tehlikeli atık nakliyesi geri kazanım ve bertaraf işlemini gerçekleştiren tüm firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılması gerekmektedir. Lisans işlemleri ile ilgili buradan bilgi alabilirsiniz.