Tehlikeli Atık Kodunun Belirlenmesi

  • Paylaş :

 

Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği Ek-4 listesinde yeralan atıkların yanında * işareti olanlar tehlikeli atıklardır.Yine bu listede (A) ile belirtilmiş olan tehlikeli atıklar, EK-III B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda, EK-III A’da listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, EK-III B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır. Bu hüküm tehlikeli maddeler ile kontamine olmamış saf metal alaşımlar için geçerli değildir.Yani (A) ile belirtilmiş atıklar kesin olarak tehlikeli atık, (M) ile belirtilmiş atıkların ise analiz sonuçlarına bakılarak tehlikeli atık olup olmadığına karar verilir.

Atık Yağlar ise Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre değerlendirilmekte olup, kategorileri belirlenmeden bertaraf ya da geri kazanıma gönderilmesi mümkün değildir. Bu nedenle Atık Üreticileri oluşan atık yağlarında analiz yaptırmakla yükümlüdür. Bu analizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yetkili kılınmış kurumlar olmak zorundadır. Oluşan atık yağda yapılmış olan analiz sonucuna göre atığın kategorisi belirlenir ve hangi işlemlere (geri dönüşüm, geri kazanım, bertaraf) tabi tutulacağı öngörülür. Analiz sonuçları, atık yağın meydana gelme prosesi değişmedikçe yasal olarak kullanılabilir.

Atık Kodunuzun Uzmanlarımızca Belirlenmesini İstiyorsanız Tıklayınız...

Veritabanımızı Kullanarak Atık Kodunuzu Bulmak için Tıklayınız...

Oluşan Tehlikeli Atığın kodunun belirlenmesi için aşağıdaki basamaklar takip edilir.

1. Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği EK-4 Listesinin 01 - 12 arasındaki başlıkları ile 17 - 20 arasındaki başlıkları incelenir ve ortaya çıkan atık, bu başlıklar altında geçen maddelerde bulunuyor ise atık kodu seçilir.

2. Eğer atık bu başlıklar altında değil ise 13, 14, 15 başlıkları incelenerek alt maddelerde uygun atık kodu belirlenir.

3. Eğer atık kodu bu başlıklar altında da yoksa 16. başlık incelenir ve atık kodu belirlenir.

4. Eğer atık kodu 16. başlık altında da yoksa atık, EK-4 listesindeki ana faaliyet başlığına uygun ve sonu "99- Başka Türlü Tanımlanamayan Atıklar" şeklinde biten kod olarak belirlenir. Bu belirleme sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kod ile ilgili onay alınması gerekmektedir.

Tüm bunların yanında Tehlikeli Atıkların kodunun belirlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş laboratuvarlara başvurulabilir. Bu laboratuvarlar, potansiyel tehlikeli atıkları çeşitli parametrelere göre analiz ederek mutlak sonucu raporlamaktadırlar.