Tehlikeli Atık Kodları (EWC)

  • Paylaş :

Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliğinde atık kodları aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır.

ATIK LİSTESİ


01. Madenlerin Aranması, Çıkarılması, İşletilmesi, Fiziki Ve Kimyasal İşleme Tabi Tutulması Sırasında Ortaya Çıkan Atıklar 

02. Tarım, Bahçıvanlık, Su Kültürü, Ormancılık, Avcılık Ve Balıkçılık, Gıda Hazırlama Ve İşlemeden Kaynaklanan Atıklar 

03. Ahşap İşleme Ve Kağıt, Karton, Kağıt Hamuru, Panel(Sunta) Ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar 

04. Deri, Kürk Ve Tekstil Endüstrilerinden Kaynaklanan Atıklar 

05. Petrol Rafinasyonu, Doğal Gaz Saflaştırma ve Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar 

06. Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

07. Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

08. Astarlar (Boyalar, Vernikler Ve Vitrifiye Emayeler), Yapışkanlar, Macunlar Ve Baskı Mürekkeplerinin Üretim, Formülasyon, Tedarik Ve Kullanımından (İftk) Kaynaklanan Atıklar 

09. Fotoğraf Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar 

10. Isıl İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar 

11. Metal Ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi Ve Kaplanması İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar; Demir Dışı Hidrometalurji 

12. Metallerin Ve Plastiklerin Fiziki Ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden Ve Şekillendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar 

13. Yağ Atıkları ve SıvıYakıt Atıkları (Yenilebilir Yağlar, 05 ve 12 Hariç)

14. Atık Organik Çözücüler, Soğutucular Ve İtici Gazlar (07 Ve 08 Hariç) 

15. Atık Ambalajlar; Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Emiciler, Silme Bezleri, Filtre Malzemeleri Ve Koruyucu Giysiler 

16. Listede Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Atıklar 

17. İnşaat Ve Yıkım Atıkları (Kirlenmiş Alanlardan Çıkartılan Hafriyat Dahil) 

18. İnsan Ve Hayvan Sağlığı Ve/Veya Bu Konulardaki Araştırmalardan Kaynaklanan Atıklar (Doğrudan Sağlığa İlişkin Olmayan Mutfak Ve Restoran Atıkları Hariç) 

19. Atık Yönetim Tesislerinden, Tesis Dışı Atık Su Arıtma Tesislerinden Ve İnsan Tüketimi Ve Endüstriyel Kullanım İçin Su Hazırlama Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 

20. Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dahil Belediye Atıkları (Evsel Atıklar Ve Benzer Ticari, Endüstriyel Ve Kurumsal Atıklar)