Tehlikeli Atık Beyan Sistemi

  • Paylaş :

Tehlikeli atık üreticileri, 30/3/2010 tarih ve 27537 sayılı resmi gazetede duyurulmuş olan TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile "Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla" yükümlü kılınmışlardır.

Kısaca, Atık üreticisi bir önceki yıl içinde geri kazanım ya da bertarafını sağladığı atıkların toplam miktarlarını web tabanlı Tehlikeli Atık Beyan Sistemine aktarmalıdır.Bunun için öncelikle bir önceki yıla ait Ulusal Atık Taşıma Formlarının gözden geçirilerek her atık koduna ait toplam miktar belirlenir.

Daha sonra bu adresten Tehlikeli Atık Beyan sistemine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. (Şifreniz yok ise tıklayınız...)

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi'nin kullanımı hakkındaki kılavuza ulaşmak için tıklayınız...