Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıklar

  • Paylaş :

SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI
EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR (20 03* ve 15 01*) EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR (20 03* ve 15 01*) TEHLİKELİ
ATIKLAR
RADYOAKTİF ATIKLAR
A: Genel Atıklar 20 03 01* B:Ambalaj Atıkları 15 01 01*,15 01 02* 15 01 04*,15 01 05*, 15 01 06*,15 01 07*, C: Enfeksiyöz Atıklar 18 01 03* ve 18 02 02* D: Patolojik Atıklar 18 01 02* E: Kesici Delici Atıklar 18 01 01* ve 18 02 01* F: Tehlikeli Atıklar 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*, 18 02 05*, 18 02 07* G: Radyoaktif Atıklar
Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, ilk yardım alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar ve atölyelerden gelen atıklar: B, C, D, E, F ve G gruplarında anılanlar hariç, tıbbi merkezlerden kaynaklanan tüm atıklar. Tüm idari birimler, mutfak, ambar, atölye v.s den kaynaklanan tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir atıklar: -     kağıt
-     karton
-     mukavva
-     plastik
-     cam
-     metal v.b.
Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklar: Başlıca kaynakları;
I. Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları
-     Kültür ve stoklar
-     İnfeksiyöz vücut sıvıları
-     Serolojik atıklar
-     Diğer kontamine laboratuvar atıkları (lam-lamel, pipet, petriv.b)
II. Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler III. Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven v.b)
IV. Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar)
V. Karantina atıkları
VI. Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri,
VII. Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler
Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi v.b. tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvıları:
-     Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar v.b (insani patolojik atıklar)
-     Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri
Batma, delme sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar:
-     enjektör iğnesi,
-     iğne içeren diğer kesiciler
-     bistüri
-     lam-lamel
-     cam pastör pipeti
-     kırılmış diğer cam v.b
Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel işleme tabi olacak atıklar
-     Tehlikeli kimyasallar
-     Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
-     Amalgam atıkları
-     Genotoksik ve sitotoksik atıklar
-     Farmasötik atıklar
-     Ağır metal içeren atıklar
-     Basınçlı kaplar
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanıp uzaklaştırılır.