Evsel Atık

  • Paylaş :

- İstanbul‟da günde ortalama 14.000 ton çöp oluşmakta olup bunun 9.000 tonu Avrupa Yakasında, 5.000 tonu ise Asya Yakasında oluşmaktadır. İstanbul için 
yapılan katı atık karakterizasyon çalışmalarında iki yaka arasında dahi belirli kalemler arasında farklılıklar olduğunu göz önüne koymuştur.

Katı atık karakterizasyonu genel hatlarıyla verilecek olursa, her gün İstanbul'da oluşan evsel çöplerin içinde

- 1 820 ton Kağıt (%13)

- 140 ton Metal (%1)

- 420 ton Kül (%3)

- 840 ton Cam (%6)

- 420 ton Seramik, Tuğla vb İnert Malzeme (%3)

- 560 ton Tekstil (%4)

- 2380 ton Plastik (%17)

- 7420 ton Organik Madde (%53) bulunmaktadır.