Atık Yağlar

  • Paylaş :

  • 3 milyon adet araçtan kaynaklanan atık yağın toplanarak geri kazanılması sonucunda elde edilen enerji ile 1,5 milyon insanın yıllık enerji ihtiyacı giderilebilir.
  • Geri kazanılmış atık yağlar enerji santrallerinde, asfalt üretim tesislerinde ve çimento fabrikalarında enerji kaynağı olarak kullanılabilir.