Atık Yağ Kategorileri

  • Paylaş :

I. KATEGORİ ATIK YAĞ:

Bu kategoride yer alan atık yağlardaki PCB, toplam halojen ve ağır metal gibi kirleticiler aşağıdaki tabloda verilen sınır değerlerin altındadır. Bu kategorideki atık yağların öncelikle rejenerasyon ve rafinasyon yolu ile geri kazanımlarının sağlanması gerekmektedir. Bu kategorideki yağlar 21 nci maddede belirtilen koşullar ( II. kategori atık yağlar ile I. kategori atık yağların geri kazanım işlemleri sonucunda ürün kalitesi tutturulamayan atık yağlar, enerji geri kazanımı amacıyla mevcut yakıta ilave edilerek kullanılabilir. Bu amaçla Bakanlıktan(Değişik ibare:R.G-30/3/2010-27537) (1)  çevre lisansı alınması zorunludur. Buna ilişkin idari ve teknik esaslar Bakanlıkça belirlenir. ) nedeniyle enerji geri kazanımı amacıyla kullanılabilir.

Kısaca: I. Kategori yağlardan ürün ve enerji geri kazanımı yapılabilir. Bu tür atık yağlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans almış Çimento, kireç, alçı fabrikalarında, demir çelik ve kil kurutma fırınlarında ve enerji santrallerinde enerji geri kazanımında kullanılabilir.

 

II. KATEGORİ ATIK YAĞ: (Değ. Bent. 30/3/2010/27537’de yayımlanan Yönetmelik, M,2)

Bu kategorideki atık yağlar Bakanlıktan çevre lisansı almış tesislerde enerji geri kazanımı amacıyla kullanıma uygun atık yağlardır. Ancak klorür, toplam halojen ve PCB parametreleri aşılmayan endüstriyel atık yağların rejenerasyon ve rafinasyon yoluyla geri kazanımı mümkündür.

Kısaca: II. Kategori yağlardan enerji geri kazanımı yapılabilir. Klorür, toplam halojen ve PCB parametreleri aşılmayan endüstriyel yağların ürün geri kazanımı da yapılabilir. Bu tür atık yağlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans almış Çimento, kireç, alçı fabrikalarında, demir çelik ve kil kurutma fırınlarında ve enerji santrallerinde enerji geri kazanımında kullanılabilir.

 

III. KATEGORİ ATIK YAĞ: (Değ. Bent. 30/3/2010/27537’de yayımlanan Yönetmelik, M,3)

Bu kategoride yer alan atık yağlardaki ağır metaller aşağıdaki tabloda verilen sınır değerlerin üzerindedir. Klorür ile toplam halojenler 2000 ppm’in, PCB ise 50 ppm’in üzerindedir. Rejenerasyon ve rafinasyona uygun olmayan, yakıt olarak kullanılması insan ve çevre sağlığı açısından risk yaratan ve çevre lisanslı tehlikeli atık yakma tesislerinde yakılarak zararsız hale getirilmesi gereken atık yağlardır.

Kısaca: III. Kategori yağlar tehlikeli atık yakma tesislerinde bertaraf edilmelidir. Bu tür atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans almış ve uygun atık kodunu kapsayan tesislerde bertaraf edilebilir.

 

TABLO

Kirleticiler

Müsade Edilen Sınır Değerleri
(I.Kategori Atık Yağ)

Müsade Edilen Sınır Değerleri
(II.Kategori Atık Yağ)

Müsade Edilen Sınır Değerleri
(III.Kategori Atık Yağ)

Arsenik

< 5 ppm

Max.       5 ppm

>       5 ppm

Kadmiyum

< 2 ppm

Max.       2 ppm

>       2 ppm

Krom

< 10 ppm

Max.     10 ppm

>     10 ppm

Klorür

Max. 200 ppm

Max.  2000 ppm

> 2000 ppm

Kurşun

< 100 ppm

Max.   100 ppm

>   100 ppm

Toplam Halojenler

 

Max. 200 ppm

 

Max. 2000 ppm

 

> 2000 ppm

Poliklorlubifeniller 

(PCB)(1)

 

Max.   10 ppm

 

Max.     50 ppm

 

> 50 ppm

Parlama Noktası

Min. 38 C

Min. 38 C

-

          

(1) Atık yağlarda PCB analizi TS EN 12766-1, TS EN 12766-2, TS EN 12766-3, izolasyon sıvılarında ise TS EN 61619’a göre yapılacaktır. PCB ölçümleri Bakanlığın uygun bulması halinde sektörel bazda yapılabilir.