Atık Yağ Geçici Depolama Alanı

  • Paylaş :

Tesis içi atık yağ depolama alanları aşağıdaki özellikleri taşımak zorundadır.

1- Atık yağlar, kalınlığı en az 25 cm olan betonarme zeminin ve havuzlama yan duvar içlerinin, dökülmelere karşı geçirimsizliğini sağlamak amacıyla  epoksi boya, geomembran  ve benzeri tecrit malzemesi ile kaplanmış, geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilmiş tanklar/konteynerler içinde toplanır. Farklı kategorideki atık yağlar için farklı tank/konteyner kullanılır. Atık yağ geçici depolama tankları/konteynerleri göstergeli, aşırı dolmayı önleyici tertibata sahip olmak zorundadır. Tanklar/konteynerler işaretli yere kadar doldurulur ve hiçbir zaman tam dolu bırakılmaz. Tanklar/konteynerler kolayca doldurulabilir ve boşaltılabilir olmak zorundadır. Tankların/konteynerlerin ağzı yeterli büyüklükte ve kapalı, diplerinde toplanmış katı veya çamurumsu çökeltilerin temizlenmesi için gerekli düzeneğe sahip olmak ve yağmur suyundan korunmak zorundadır.

2- Atık yağlar, kırmızı renkli ve üzerinde "Atık Yağ" ibaresi yer alan tank/konteynerlerde depolanır. Farklı kategorilerdeki atık yağlar birbirleriyle karıştırılmaz. Bu tankların içine su, benzin, fuel-oil, boya, deterjan, solvent, antifirizve motorin gibi herhangi yabancı bir madde karıştırılmaz.